& Podmínky

Sdílejte s přáteli na Facebooku

Podíl Kupon Kodu

Už jsi se podělila se svými přáteli? Jako my a sdílet s přáteli a rodinou. Šířit slovo a pomáhat ostatním ušetřit peníze skvělé nabídky a slevy Kupon Kodu.Prosím příště nezobrazovat

termíny a podmínky uživatele Kupon Kodu

Vítejte v Kupon Kodu website podmínky a podmínky pro použití. Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují Kupon Kodu (dále jen "Web"). Si přečtěte tyto podmínky a zajistit, že jim porozuměli. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím okamžitě přestat využívání internetových stránek.

 1. Definice

  "% s" znamená Rhema Studio Ltd, společnost registrovaná v Anglii s společnosti číslo 8279997

  "Login" znamená jakýkoliv Metoda registrace přijata Kupon Kodu, která umožňuje uživateli přístup k určité prvky webové stránky čas od času k dispozici takové uživatelům;

  "Uživatelem" rozumí jakákoli osoba, která navštíví nebo využívá webové stránky;

  "Uživatelský příspěvek" znamená jakýkoliv zpětná vazba, odkaz, komentář nebo jiného materiálu jakékoli povahy, která se uživatel se objeví na webových stránkách.

 2. Kupon Kodu

  1. Webové stránky jsou vlastněny a spravovány Rhema Studio Ltd všechny údaje na webových stránkách je řízena Rhema Studio Ltd
 3. Použití webové stránky

  1. Tím, že navštívíte webové stránky se zaručujete, že máte právo, úřad a schopnost vstoupit do a být vázán těmito podmínkami a že souhlasíte s těmito podmínkami neprodleně.
  2. V případě, že Kupon Kodu, podle vlastního uvážení usoudí, že děláš jakékoliv nezákonné nebo neoprávněné použití webové stránky, nebo vaše používání webové stránky je v rozporu s těmito podmínkami, Kupon Kodu si vyhrazuje právo přijmout opatření, která považuje za nezbytná, včetně ukončení bez upozornění vašeho užívání webové stránky a nelegální používání, podněcování soudní řízení.
  3. Kupon Kodu může pozastavit webové stránky kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale ne omezena na opravy, plánované údržby nebo inovace a nebude odpovědná za jakékoli takové pozastavení.
  4. Kupon Kodu si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny na stránkách nebo přerušit jakýkoliv aspekt nebo funkce webové stránky bez upozornění uživatele.
  5. Tyto podmínky se řídí využívání internetových stránek Neregistrovaní uživatelé. Takoví uživatelé nemusí používat webové stránky nebo jakékoli části této smlouvy v souvislosti s komerční podnik, jiné než jako výslovně povolena za těchto podmínek nebo v rámci jiné podmínky písemně ujednáno Kupon Kodu.
 4. Registrace uživatele a uživatelské příspěvky

  1. Chcete-li se zaregistrovat stránkách zpravodaje, budete muset zaregistrovat vaši e-mailovou adresu.
  2. Můžete se přihlásit k odběru novinek prostřednictvím předložení jejich e-mailovou adresu kdykoli zaregistrovat boxy vystupoval v celé webové stránky nebo přes naše stránky registrace uživatele. Zadáním vaší e-mailovou adresu souhlasíte dostávat pravidelný newsletter e-maily od Kupon Kodu.
  3. Můžete se odhlásit z příjmu newsletteru kliknutím na odkaz "Zrušit odběr" vystupoval v rámci každého z našich bulletinů. Příjemci mohou případně upravovat své osobní údaje nebo spravovat odběry novinek aktualizací jejich informací v profilu každého uživatele.
  4. Bez ohledu na to, zda Zaregistrujte detaily s Kupon Kodu nebo ne každý uživatel, který se domnívá, že vaše uživatelské podání provedené jiným uživatelem je nežádoucí doporučuje kontakt Kupon Kodu pomocí on-line kontaktního formuláře. Kupon Kodu bude relevantní zprávu prohlédnout, jak brzy jak je to možné a přijme taková opatření, která považuje za nezbytná, pokud existují.
  5. Naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů další informace o použití vašich údajů.
 5. Doba trvání a ukončení

  1. Tyto podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti, zatímco jste neregistrovaný uživatel webových stránek.
  2. Kupon Kodu může kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tyto podmínky s vámi a odepřít přístup na web.
  3. V případě ukončení platnosti těchto podmínek z nějakého důvodu nesmíte se pokoušet používat webové stránky.
  4. Oddíly 4 až 9 včetně se i po ukončení těchto podmínek z nějakého důvodu a musí být platné a vymahatelné vůči vám.
 6. duševního vlastnictví Kupon Kodu

  1. Souvislosti s odkazy na webové stránky třetích stran a non exkluzivní kupón kódy, než Kupon Kodu vlastní nebo má licenci používat dobře, titul a nároky na webové stránky, včetně, bez omezení všech autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví v něm. Část obsahu je vyroben zcela nebo zčásti na základě licence od a založené zcela nebo zčásti z autorských materiálů uvedených obchodníka. Tyto podmínky nebudou nelze vyvozovat titul nebo vlastnictví internetových stránek nebo data v nich obsažená každému uživateli. Všechna práva k webu, která nejsou výslovně udělena uživatelům jsou vyhrazena Kupon Kodu.
  2. Udělují nepřenosnou, nevýhradní, bezplatnou, odvolatelné licence k prohlížení a tisku obsahu webových stránek pro vaše osobní použití.
  3. Je výslovně zakázáno:
   1. reprodukci, kopírování, úpravy, přenosu, odesílání nebo pro začlenění do jiných materiálů některou z webových stránek; a
   2. odstranění, změna, změna nebo použití jakékoli registrované nebo neregistrované značky/loga vlastněné Kupon Kodu a dělat cokoliv, co může být vnímána jako těžení z dobré pověsti a dobrého jména Kupon Kodu nebo může být považováno za porušení některého z práv duševního vlastnictví vlastněných poskytovateli licence k Kupon Kodu, bez předchozího získání písemného souhlasu společnosti Kupon Kodu.
 7. Záruky a závazky

  1. Kupon Kodu poskytuje uživatelům s přístupem na webové stránky zdarma a maximálním rozsahu, povoleném zákonem, Kupon Kodu nebude odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škody jakéhokoliv druhu způsobené zcela nebo zčásti využívání webové stránky nebo informace v nich uvedené, nebo selhání, zpoždění, přerušení a jiné webové stránky nebo informace stanovené v uvedené směrnici o poskytování , nebo neschopnost uživatele Kupon Kodu provádět kteroukoli z jejích povinností podle těchto podmínek.
  2. Návazně na 7.1.1 kupón kódy jsou k dispozici k Kupon Kodu 3rd strany a Kupon Kodu není zaručeno, že jsou platné kódy. Doporučujeme vám zkontrolovat že případné slevy byly použity před spáchat na každý nákup.
  3. %S se v žádném případě odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, včetně ztráty zisku a dobré vůle, podnikání nebo obchodní prospěch.
  4. Informace poskytnuté na webových stránkách Kupon Kodu je určen jako pouze pro informační účely a nepředstavuje poradenství. Tedy to se nesmí spoléhat na pomoc při tvorbě či upustila od rozhodování, nebo pomoci při rozhodování o jednání.
  5. Webové stránky nebo jakýkoli uživatelský příspěvek obsahuje názory, názory, Rady a doporučení, tyto názory, názory, Rady a doporučení nejsou schvalováni Kupon Kodu a maximálním rozsahu, povoleném zákonem, Kupon Kodu nebude poplatníka pro účely hanlivé povahy pro přesnost, úplnost, aktuálnost nebo neexistenci takové názory, názory, Rady a doporučení.
  6. Materiál na stránkách jsou poskytovány "jak jsou", bez jakýchkoli podmínek, záruk nebo jiných podmínek jakéhokoli druhu.
  7. Maximálním rozsahu, povoleném zákonem Kupon Kodu výslovně vylučuje prohlášení, záruky, závazky a závazky v souvislosti s webové stránky nebo jiné webové stránky třetích stran a údaje v něm uvedené.
  8. Odkazy na weby třetích stran a společnosti mohou objevit na webových stránkách. Stránky třetích stran nejsou Kupon Kodu a Kupon Kodu nenese žádnou zodpovědnost za dostupnost, vhodnost, spolehlivost nebo obsah těchto webových stránek třetích stran a nutně nevyjadřuje názory vyjádřené v nich.
 8. Ochrana dat a soukromí

  1. Kupon Kodu se zavazuje chránit (i) soukromí uživatelů; a (ii) důvěrnost informací, které obdrží uživatelé používající webové stránky. Nicméně Kupon Kodu není schopen kontrolovat využití jakýchkoli informací na internetových stránkách třetí strany.
  2. Kupon Kodu si vyhrazuje právo na shromažďování informací týkajících se používání webových stránek. Použití webové stránky souhlasíte s shromažďování a používání těchto informací uživatelem Kupon Kodu podle naší ochrany údajů a soukromí.
 9. Obecné

  1. Můžete tisknout a uchovat kopii těchto podmínek, které tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Kupon Kodu a nahrazuje veškerá sdělení nebo reklamu ohledně těchto webových stránek.
  2. Tyto podmínky mohou být změněna pouze s předchozím písemným souhlasem % s. Kupon Kodu může změnit nebo změnit tyto podmínky kdykoli s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění. Nadále používat webové stránky po takové změně, budete se považuje přijaly jakoukoli změnu těchto podmínek.
  3. Tyto podmínky a jejich výkon se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu a strany se tímto podřizují výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.
  4. Musí být v souladu se všemi zahraničními a místními zákony a předpisy, které se vztahují na vaše používání webových stránek v jakékoliv zemi se fyzicky nacházejí, včetně, bez omezení, spotřebitelské právo, zákony a předpisy.
  5. Souhlasíte s tím, že jedinečné povahy webové stránky a uživatele Kupon Kodu vlastnická práva v nich, prokázané porušení těchto podmínek z vaší strany by nenapravitelně poškodit Kupon Kodu a peněžní náhrada škody by nedostatečné kompenzace. Tedy souhlasíte, že Kupon Kodu má nárok na předběžné a trvalé nápravné opatření, podle jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce vynucovat ustanovení těchto podmínek.
  6. Je-li některé ustanovení těchto podmínek je prohlášena za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající část těchto podmínek bude platné a vymahatelné v rozsahu povoleném rozhodným právem. V takovém případě se strany zavazují vynaloží veškeré úsilí k nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením, které v rozsahu povoleném rozhodným právem, dosahuje za neplatné nebo nevymahatelné ustanovení zamýšlené účely.
  7. Jakékoli selhání kterékoli ze stran těchto podmínek prosadit kdykoli jakékoli podmínky těchto podmínek nebude považovat za zřeknutí se práva této smluvní strany poté prosadit každý termín a podmínky těchto podmínek.
  8. Ani strana bude zodpovědný za zpoždění vyplývající z okolností mimo přiměřenou kontrolu této strany, za předpokladu, že nesplacené strana používá přiměřené úsilí k zamezení nebo odstranění takové příčin neplnění a pokračuje výkon níže s přiměřenou odeslání vždy, když tyto příčiny jsou odstraněny.
  9. Nic v těchto podmínkách poskytne, přímo nebo nepřímo, jakékoli třetí strany zvýhodnění vykonatelné nebo jakýkoli nárok vůči Kupon Kodu a takové třetí strany není oprávněn vymáhat jakékoli ustanovení těchto podmínek před Kupon Kodu.
  10. Pokud máte pocit, že veškeré materiály uvedené na webových stránkách jsou urážlivé, nevhodné nebo potenciálně pomlouvačné kontaktujte, prosím, Kupon Kodu prostřednictvím naší kontaktní stránce poskytuje podrobnosti o povaze vaší stížnosti a materiály, kterých stížnost týká.